Skolråd

Här nedan kan du som elev både ta del av minnesanteckningar från våra rådsmöten. På Rönnenskolan har vi elevråd, klassråd, matråd, biblioteksråd, caféråd och IT-råd.

Du kan också ta del av andra sorters dokument, som gäller dig som elev på vår skola.