Mediateket

Skolbibliotekets verksamhet har en central roll i skolans digitalisering. Vi arbetar med medie- och informationskompetens, MIK, i undervisningen för att stärka våra elevers digitala kompetens.

Vår skolbibliotekarie heter Isabella Mörkberg.

Skolbibliotek Malmö kan du som elev och personal logga in med Google och ditt MaApps-konto.