Digitala lärplattformar

Google Classroom

Vi använder Google Classroom dagligen i undervisningen. Alla våra undervisningsgrupper har ett eget Classroom, där den formativa undervisningen sker. Här delar lärarna ut information och arbetsuppgifter, som rör den egna undervisningen, till sina elever. Ni vårdnadshavare kan få information om vad som sker i era barns Classroom.

Klicka på länken för att läsa mer om hur ni går tillväga för att få e-postsammanfattningar skickade till er.

Gleerups portal

Gleerups portal är vårt digitala läromedel, som vi har tillgång till i vår ämnesundervisning. Logga in här.

InfoMentor

Vi använder Infomentor under utvecklingssamtalen när vi fyller i era barns IUP, individuell utvecklingsplan. I Infomentor skapar vi även kunskapsrum, där vi delar med oss av våra pedagogiska planeringar. En kontinuerlig bedömning utifrån kunskapskraven i respektive ämne sker efter avslutade arbetsområden. Två gånger per termin öppnar vi upp denna bedömning för elever och vårdnadshavare, i mitten av terminen samt efter betygssättning. Du loggar in här.