Chromebooks och iPads

Alla våra elever har var sin Chromebook, som används i dagligen i undervisningen.

Vi har också tillgång till iPads både i helklass och i mindre grupper.