Digitala verktyg

Vi använder oss av olika sorters digitala verktyg, lärresurser och lärplattformar i undervisningen för en likvärdig och inkluderande undervisning samt för att fördjupa våra elevers lärande och stärka deras digitala kompetens.

Vår IKT-pedagog heter Martina Soomro.